tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Dětské skupiny Duhovka byly spolufinancovány Evropskou unií. 

Od 1.9.2019 do 31.8.2020 byl realizován projekt DS Žlutá Duhovka (reg.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0011960), který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu došlo k podpoře  provozu zařízení péče o děti předškolního věku a podpoře začlenění rodičů na trh práce.

 

Naši partneři - EU

Projekt Multikulturní vzdělávání v MŠ Duhovka II je spolufinancován Evropskou unií.

Od 1.9.2020 realizujeme projekt Multikulturní vzdělávání v MŠ Duhovka II (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001825), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha pól růstu a hrazen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

V rámci projektu dojde k personální podpoře MŠ a budou realizovány aktivity podporující rozvoj inkluzivního prostředí školy, rozvoj komunitního prostředí a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Díky finanční podpoře z evropských fondů a Magistrátu Hl. města Prahy můžeme spolufinancovat pozici dvojjazyčného školního asistenta. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu inkluzivního prostředí školy, aby se tu všichni mohli cítit dobře.

Doba trvání projektu - 24 měsíců. Předpokládaný termín ukončení realizace 31.8.2022.

Naši partneři - EU

Šablony III. pro MŠ Duhovka jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Od 1.9.2020 realizujeme projekt Šablony III. pro MŠ Duhovka (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018513), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a hrazen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

V rámci projektu dojde k personální podpoře MŠ školním speciálním pedagogem a budou realizovány aktivity směřující k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem. Hlavním cílem projektu je podpora inkluzivního společného vzdělávání a maximální rozvoj potenciálu dětí MŠ Duhovka.

Doba trvání projektu - 24 měsíců. Předpokládaný termín ukončení realizace - 31.8.2022.

Naši partneři - ESF
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png