V každé třídě naší školky jsou s dětmi česky a anglicky mluvící učitelé. Děti si cizí jazyk osvojují v reálných a přirozených situacích každodenního života.

Díky dlouholetým zkušenostem a pozorování víme, že pokud vytvoříme třídu spojením českého a anglicky mluvícího učitele/průvodce, umožníme vznik přirozeného bilingvního prostředí, ve kterém si děti osvojí oba jazyky natolik, že se stanou jejich aktivními uživateli.

Děti se na začátku s neznámým jazykem seznamují skrze hry, písničky či říkadla s pohybem. Začnou se tak brzy cítit bezpečně a vnímají, že cizí jazyk je každodenní součástí života v naší školce. Zpočátku děti často pozorují, poslouchají, nový jazyk takříkajíc nasávají do sebe. Postupně vidíme, že rozumí pokynům a reagují bez dalšího vysvětlování a přicházejí první slova. Učitelé pak děti postupně více zapojují do komunikace, nabízejí možnosti výběru odpovědí, nacházejí situace, kdy je dítě motivováno k reakci a chce se naučit klást otázky a komunikovat i v cizím jazyce.

Po krátké době již většina dětí bere jako samozřejmost, že s anglickým učitelem komunikuje anglicky a s českým učitelem česky. Děti komunikují v jazyce, ve kterém jsou tázany - v běžném životě třídy i při výuce s montessori materiály a pomůckami.