Školné zahrnuje

  • montessori program v bilingvním česko-anglickém prostředí po celou délku programu
  • výlety, poznávací a vzdělávací akce ve školce
  • služby logopedie
  • vzdělávací semináře, besedy a přednášky pro rodiče o výchově a vzdělávání
  • akce pro rodiče s dětmi v prostorách školky při příležitosti tradičních i netradičních svátků
  • služby rodičům jako jsou pravidelné schůzky s učiteli a vedením školky

Kroužky

Školka nabízí odpolední aktivity jako jsou drama, keramika, tanec, hra na hudební nástroje a cirkus. Jejich množství a cena se liší dle zvoleného cenového programu. Cena jednoho kroužku je v rozpětí 2.300 - 3.300 Kč za jedno pololetí. Nabízíme také programy All inclusive, které cenu kroužků podle zvoleného programu již zahrnují.

Stravné

Stravné není zahrnuto v ceně programu. Cena stravného se liší podle věku dítěte a zvoleného programu. Strava zahrnuje dvě svačinky, oběd (vegetariánské nebo masové menu dle výběru) a pitný režim.

Sourozenecké slevy

Je-li více sourozenců ve vzdělávacím systému Duhovka je možné uplatnit slevu. Pro více informací kontaktujte ředitelku školy.