Do naší školky přijímáme děti od věku 3 let. Kontaktujte nás a domluvte si s námi návštěvu školky na pobočce Praha 1 či Praha 6.

Jak to bude probíhat

 • Domluvte si schůzku
  Abychom vás mohli kontaktovat a potvrdit účast na dni otevřených dveří, vyplňte formulář a povězte nám více informací o sobě a o tom, co hledáte.


Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/24 jsou:
- pobočka Pevnostní úterky 28.11.2023, 20.2.2024 a 16.4.2024 vždy od 16 do 17 hodin
- pobočka Cihelná středy 28.2.2024 a 17.4.2024 vždy od 16 do 17 hodin
 • Navštivte nás
  Po vyplnění formuláře  se vám brzy ozveme, abychom si s vámi potvrdili účast na dni otevřených dveří. Pamatujte prosím, že dny otevřených dveří jsou určeny  pro rodiče bez dětí. Cílem setkání je zodpovědět vaše dotazy, představit školku, její prostory a program. Zároveň zjistíte, zda naše nabídka splňuje vaše představy. Dozvíte se více o principech montessori pedagogiky a hodnotách, na kterých stavíme vzdělávání dětí.

 • Schůzka s rodiči
  Podmínkou přijetí je uskutečnění individuální schůzky vedení školky s rodiči dítěte. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí, a dále vhodnost školního vzdělávacího programu pro dítě. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. Po osobní schůzce v naší školce vám všechny důležité informace k zápisu pošleme emailem.
 • Zápis
  Před samotným zápisem je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku s fotografií dítěte a podpisem zákonných zástupců. Aby bylo možné sjednat schůzku s vedením školky, je nutné podat předběžnou přihlášku do 3. dubna 2024.

  Zápis do MŠ Duhovka pro školní rok 2024-2025 se koná ve dnech 13.-15.5.2024.
  Při zápisu se moc rádi seznámíme s vaším dítětem. K zápisu je potřeba přinést vyplněný evidenční list, na kterém váš pediatr potvrdí, že dítě absolvovalo potřebná očkování a je způsobilé k přijetí do školky. Můžeme přijmout pouze děti, které absolvovaly řádná očkování podle očkovacího kalendáře platného v České republice nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace. To se netýká dětí, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2024 a hlásí se k povinnému předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školky na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.

Přihláška do školkyEvidenční list

 • Papírování se nevyhneme
  Do 30ti dnů od zápisu vám zašleme rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do naší školky a náhled smlouvy společně s dalšími dokumenty k vyplnění. Pro podpis smlouvy a předání dokumentů si s vámi domluvíme schůzku. Podpisem smlouvy se zavážete k úhradě platby ve výši jednoho měsíčního školného. Při přijetí dítěte do školky se s vámi domluvíme na programu docházky vašeho dítěte včetně způsobu stravování.