Do naší školky přijímáme děti od věku 3 let. Navštivte naše dny otevřených dveří, kde se dozvíte více o našem přístupu, montessori vzdělávání a prohlédněte si prostory školky na Praze 1 či Praze 6.

Jak to bude probíhat

 • Registrujte se na den otevřených dveří
  Abychom vás mohli kontaktovat a potvrdit účast na dni otevřených dveří, vyplňte formulář a povězte nám více informací o sobě a o tom, co hledáte.


Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/24 jsou:
- pobočka Pevnostní úterky 28.11.2023, 27.2.2024 a 16.4.2024 vždy od 16 do 17 hodin
- pobočka Cihelná středy 28.2.2024 a 17.4.2024 vždy od 16 do 17 hodin
 • Navštivte nás
  Po vyplnění formuláře  se vám brzy ozveme. Pamatujte prosím, že dny otevřených dveří jsou určeny pro rodiče bez dětí. Cílem setkání je zodpovědět vaše dotazy, představit školku, její prostory a program. Zároveň zjistíte, zda naše nabídka splňuje vaše představy.

 • Schůzka s rodiči
  Podmínkou přijetí je uskutečnění individuální schůzky vedení školky s rodiči dítěte. Tato schůzka probíhá stale ještě bez dítěte. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí, a dále vhodnost školního vzdělávacího programu pro dítě. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. Po osobní schůzce v naší školce vám všechny důležité informace k zápisu pošleme emailem. Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.
 • Zápis
  Před samotným zápisem je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku s fotografií dítěte a podpisem zákonných zástupců (po stažení do počítače jí lze editovat). Aby bylo možné sjednat schůzku s vedením školky, je nutné podat předběžnou přihlášku do 19. dubna 2024.

  Zápis do MŠ Duhovka pro školní rok 2024-2025 se koná ve dnech 13.-15.5.2024.
  Při zápisu se moc rádi seznámíme s vaším dítětem. K zápisu je potřeba přinést vyplněný evidenční list, na kterém váš pediatr potvrdí, že dítě absolvovalo potřebná očkování a je způsobilé k přijetí do školky. Můžeme přijmout pouze děti, které absolvovaly řádná očkování podle očkovacího kalendáře platného v České republice nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace. To se netýká dětí, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2024 a hlásí se k povinnému předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školky na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.

Přihláška do školkyEvidenční list

 • Papírování se nevyhneme
  Do 30ti dnů od zápisu vám zašleme rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do naší školky a náhled smlouvy společně s dalšími dokumenty k vyplnění. Pro podpis smlouvy a předání dokumentů si s vámi domluvíme schůzku. Podpisem smlouvy se zavážete k úhradě platby ve výši jednoho měsíčního školného. Při přijetí dítěte do školky se s vámi domluvíme na programu docházky vašeho dítěte včetně způsobu stravování.