Do naší školky přijímáme děti od věku 3 let. Kontaktujte nás a domluvte si s námi návštěvu školky na pobočce Praha 1 či Praha 6.

Jak to bude probíhat

 • Domluvte si schůzku
  Abychom vás mohli kontaktovat a domluvit se na prohlídce školky, vyplňte formulář a povězte nám více informací o sobě a o tom, co hledáte. Po vyplnění formuláře  se vám brzy ozveme.


 • Schůzka s rodiči
  Podmínkou přijetí je uskutečnění individuální schůzky vedení školky s rodiči dítěte. Tato schůzka probíhá stale ještě bez dítěte. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí, a dále vhodnost školního vzdělávacího programu pro dítě. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. Po osobní schůzce v naší školce vám všechny důležité informace k zápisu pošleme emailem. Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.
 • Zápis
  Před samotným zápisem je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku s fotografií dítěte a podpisem zákonných zástupců (po stažení do počítače jí lze editovat). Aby bylo možné sjednat schůzku s vedením školky, je nutné podat předběžnou přihlášku do 19. dubna 2024.

  Zápis do MŠ Duhovka pro školní rok 2024-2025 se koná ve dnech 13.-15.5.2024.
  Při zápisu se moc rádi seznámíme s vaším dítětem. K zápisu je potřeba přinést vyplněný evidenční list, na kterém váš pediatr potvrdí, že dítě absolvovalo potřebná očkování a je způsobilé k přijetí do školky. Můžeme přijmout pouze děti, které absolvovaly řádná očkování podle očkovacího kalendáře platného v České republice nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace. To se netýká dětí, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2024 a hlásí se k povinnému předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školky na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.

Přihláška do školkyEvidenční list

 • Papírování se nevyhneme
  Do 30ti dnů od zápisu vám zašleme rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do naší školky a náhled smlouvy společně s dalšími dokumenty k vyplnění. Pro podpis smlouvy a předání dokumentů si s vámi domluvíme schůzku. Podpisem smlouvy se zavážete k úhradě platby ve výši jednoho měsíčního školného. Při přijetí dítěte do školky se s vámi domluvíme na programu docházky vašeho dítěte včetně způsobu stravování.