Příběh Duhovky se začal psát v roce 2008 výběrem mateřské školy pro našeho nejstaršího syna. Státní školky byly plné. Měli jsme doma v té době ještě miminko, tak jsme měli pramalou naději, že až se nějaké  místo ve školce uvolní, bude přiděleno právě nám. Začali jsme se tedy rozhlížet i po soukromých školkách. Tehdy byla většina soukromých školek v Praze postavena na výuce v cizím jazyce, což nebylo v souladu s tím, jak jsme o školce pro naše děti přemýšleli. A v tu chvíli nás napadlo založit školku, která bude česká i anglická a která bude stavět na respektu k dětem. Takovou, jakou bychom si přáli pro své vlastní děti.

My i naše děti žijeme v Čechách, takže pro nás bylo důležité, aby naše děti stavěly na našich kořenech a naučily se kvalitně česky.  Čím dříve budou umět česky, tím dříve a více do hloubky se budou moci věnovat dalším jazykům a činnostem. Zároveň se nám líbila představa školky, kde se setkají děti více národností, a kde budou učitelé mluvit více jazyky. No a vzhledem k tomu, že jsme žádnou bilingvní školku neobjevili, tak jsme se rozhodli, že jednu takovou založíme sami.

V další fázi jsme se zamýšleli nad pedagogickými koncepty a potřebami dětí v tomto věku. Tehdy jsme objevili a následně se zamilovali do montessori pedagogiky, která jakoby promlouvala z naší duše. Montessori motto “Pomoz mi, abych to dokázal sám” bylo plně v souladu s tím, jak jsme si vzdělávání pro svoje děti představovali. Montesssori vytváří pro dítě takové podmínky, aby mohlo přirozeně rozvíjet svoje dovednosti a svojí individualitu a prožívalo se jako schopné, zdravě sebevědomé, soucitné, přirozeně cítilo hranice sebe i druhých a mělo chuť obohacovat svět o svoje dary. Věříme, že v takovém světě se nám všem bude lépe žít.

Vaši Ivana a Tomáš Janečkovi