Naše školka je založena na hodnotách a principech, které přenášíme do každodenního života. Děti učíme prostřednictvím konkrétních situací, příkladů a činů. Snažíme se, aby nezůstávalo jen u slov. Ukazujeme dětem, jak se mezi sebou mají chovat tím, jak se k sobě vzájemně chovají  “jejich dospělí” v konkrétních situacích.

Principy, o které se Duhovka opírá, vycházejí z moudrosti Marie Montessori. Její myšlenky a zkušenosti se u nás propojují s potřebami současného světa.