V této oblasti se děti zabývají každodenními domácími pracemi. Hlavní cíl práce je rozvíjet soustředěnost, koordinaci, smysl pro pořádek a nezávislost. 

Děti se učí pečovat o sebe. Obléknout se, učesat, postarat se o své jídlo a stolovat, manipulovat s předměty a různými materiály. Spolupracovat s ostatními dětmi i učiteli. Být ohleduplný a nabídnout svou pomoc ostatním.
Pečovat o své okolí a starat se o věci kolem sebe. Slušnému chování.

Pomocí těchto aktivit si dítě  zvyká na práci a učí se poznávat její hodnotu. Pozitivní zpětná vazba od okolí v dítěti vytváří pocit sebevědomí a motivaci k další aktivitě.

Děti se učí poznávat svět všemi smysly. K tomu slouží montessori pomůcky navržené speciálně pro rozvoj vizuálního, hmatového, chuťového, sluchového a čichového smyslu a smyslu pro teplotu a hmotnost. Mezi hlavní aktivity při práci se smysly patří třídění, rozdělování, přiřazování a pojmenovávání.

Konverzace, zpěv, pohybové hry, pojmenovávání objektů vede ke všeobecnému rozvoji řeči. Pokud děti umí dobře a správně mluvit, mohou začít psát a číst.

Děti se učí si udělat úsudek, mluvit a naslouchat a rozumět významu slov a gramatice. Postupně si rozšiřují slovní zásobu, chápou sled událostí a rozumí souvislému vyprávění. Již děti ve školkovém věku se u nás začínají učit psát a číst.

Láska k matematice je vrozená a je velice důležité začlenit činnosti spojené s počítáním, vážením, měřením času do každodenních aktivit dítěte. Brzké zkušenosti s matematikou, jako jsou třídění, přiřazování a počítání, jsou základem pro další matematické vědomosti.

Děti se přirozeně zajímají o zvířata, rostliny, zemi, chtějí vědět proč se věci dějí a jak fungují. Učitelé v Duhovce představují dětem každou informaci zajímavým způsobem a vedou je k samostatnosti. Podstatou je vytvořit souhrn znalostí a začít s tím, co děti již znají a postupovat k informacím, které jsou pro ně nové - snadnou a přirozenou cestou. Je důležité propojovat menší nápady s velkými celky, aby si děti ve vnímání světa vytvořily přehled a chápaly souvislosti.

Jak děti pracují