Šablony IV pro Mateřská škola Duhovka, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od 1.9.2022 realizujeme projekt Šablony IV pro Mateřská škola Duhovka, s.r.o., reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002280.

V rámci projektu financujeme další vzdělávání pracovníků mateřské školy a také personální podporu zaměřenou na zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání dětem. Budou realizovány aktivity podporující rozvoj inkluzivního prostředí školy, rozvoj komunitního prostředí a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu inkluzivního prostředí školy, aby se tu všichni mohli cítit dobře.

Doba trvání projektu - 24 měsíců. Předpokládaný termín ukončení realizace 31.8.2024.