Montessori Metoda

Lékařka, která předběhla svou i naši dobu
Maria Montessori

Italská lékařka Maria Montessori díky svému pozorování zjistila, že v každém dítěti dříme plný potenciál člověka, jakým se jednou stane. Pokud má dítě kolem sebe prostředí, které podpoří a uspokojí jeho zvídavost, může se tento potenciál plně rozvinout. Maria věřila, že děti samy od sebe chtějí poznávat svět kolem sebe a učit se nové věci. Že jsou od přírody zvídavé a baví je objevovat.

Svůj první „Casa dei Bambini” - dům dětí vybudovala v roce 1907 a pokračovala napříč kontinenty. Získala si lásku dětí, obdiv rodičů a respekt odborné veřejnosti. Milovala svou práci a děti a celý život zasvětila tomu, aby změnila pohled světa na vzdělávání.

Ačkoliv se Marie Montessori narodila před více než 150 lety, její myšlenky stále žijí a jsou pravdivé a aktuální i dnes. Jen v respektujícím a podnětném prostředí mohou vyrůst děti, ze kterých se stanou tvořiví a laskaví dospělí s chutí se dál rozvíjet.

Příběh Marie Montessori

Maria Montessori se narodila v době, kdy ženy neměly možnost svobodně studovat, volit a pracovat. Prožila svůj život v době mnoha změn - společenských, politických i ekonomických. Porodila nemanželského syna a byla donucena se ho vzdát, aby učinila zadost společenským konvencím své doby. Musela se dívat, jak totalitní vládci ničí její práci a pro své názory uprchnout na mnoho let ze své rodné Itálie.

Přesto se nikdy nevzdala a její úsilí vedlo ke změně přístupu ke vzdělávání. Byla třikrát nominována na Nobelovu cenu míru. Mahátma Gándhí sdílel její pohled na dětskou mysl: "Největší životní lekce, kdybychom byli pokorní a skromní, byhom se mohli naučit nikoliv od dospělých učenců, ale od tzv. nevědomých dětí."

V současné době jsou po celém světě tisíce montessori škol a školek a metoda montessori je vnímána mnoha lidmi jako pedagogika budoucnosti.

Maria Montessori se narodila v době, kdy ženy neměly možnost svobodně studovat, volit a pracovat. Prožila svůj život v době mnoha změn - společenských, politických i ekonomických. Porodila nemanželského syna a byla donucena se ho vzdát, aby učinila zadost společenským konvencím své doby. Musela se dívat, jak totalitní vládci ničí její práci a pro své názory uprchnout na mnoho let ze své rodné Itálie.

Přesto se nikdy nevzdala a její úsilí vedlo ke změně přístupu ke vzdělávání. Byla třikrát nominována na Nobelovu cenu míru. Mahátma Gándhí sdílel její pohled na dětskou mysl: "Největší životní lekce, kdybychom byli pokorní a skromní, byhom se mohli naučit nikoliv od dospělých učenců, ale od tzv. nevědomých dětí."

V současné době jsou po celém světě tisíce montessori škol a školek a metoda montessori je vnímána mnoha lidmi jako pedagogika budoucnosti.

 • 1870

  Maria Montessori se narodila v městečku Chiaravalle ve střední Itálii před více než 150 lety v rodině vysokého úředníka ministerstva financí. Mariina matka pocházela z rodiny, která si cenila vzdělání a byla vášnivou čtenářkou, což bylo pro italské ženy té doby neobvyklé.

 • 1896

  Přes počáteční odpor svého otce se Maria rozhodla vydat na dráhu lékařky a navzdory mnoha úskalím, která ryze mužské prostředí a společenské předsudky přinášelo, získala jako první žena v Itálii titul doktor medicíny. Záhy nato byla vybrána, aby reprezentovala Itálii na dvou ženských konferencích, v Berlíně v roce 1896 a v Londýně v roce 1900, kde hájila práva pracujích žen. Marie Montessori - 1896

 • 1900

  V rámci své lékařské praxe měla Maria možnost pracovat se skupinkou dětí z dětského domova a její pozorování ji přivedla k poznatku, že děti tvoří samy sebe z toho, co najdou ve svém okolí. Díky svému úsilí prošly děti z její skupiny státní zkouškou s lepšími výsledky než děti z běžných škol, a tím poprvé její poznatky upoutaly pozornost veřejnosti.

 • 1901

  Maria se začala do hloubky zajímat o proces učení dětí a v roce 1901 se vrátila na univerzitu, tentokrát kvůli studiu psychologie a filozofie. V roce 1904 se stala profesorkou antropologie na univerzitě v Římě.

 • 1907

  Nicméně její touha pomáhat dětem byla tak silná, že se v roce 1906 vzdala jak místa na univerzitě, tak lékařské praxe, aby mohla pracovat se skupinou šedesáti malých dětí z dělnických rodin ve velmi chudé římské čtvrti. Právě tam založila první Casa dei Bambini neboli „Dům dětí”, jak nazývala své školy. Marie Montessori - 1907

 • 1909

  V Itálii našla Maria mnoho učitelů, kteří se pro její metodu nadchli, a tak v roce 1909 v Římě otevřela první vzdělávací výcvik pro přibližně 100 studentů. V té době také napsala svou první knihu, která byla brzy přeložena do více než 20 jazyků. Otevřela další výcviky pro vzdělávání učitelů a modelové dětské domy. Napříč Evropou začala montessori metoda získávat příznivce a rychle se šířila po celém světě. Modelové školy vznikaly ve Velké Británii, Francii, Švýcarsku, Argentině i USA. Na jejích cestách ji začal doprovázet již dospělý syn Mario, který se stal po zbytek života její velkou oporou a propagátorem montessori metody. Marie Montessori - 1909

 • 1917

  Na pozvání španělské vlády se Maria přestěhovala do Barcelony. Ve Španělsku zložila výcvikové centrum a záhy otevřela vzdělávací montessori kurz také v Londýně a Holandsku.

 • 1924

  Maria se poprvé setkala s Benitem Mussolinim, který zpočátku její metodě fandil. Maria dostala podporu italské vlády a finance na to, aby svou metodu rozšířila v všech italských školách. Zpočátku výhodná spolupráce ale brzy zhořkla, protože fašistický režim nechtěl o svobodné volbě a dalších základních principech montessori metody ani slyšet.

 • 1933

  Nacisté v Německu začali hromadně zavírat montessori školy a díky neslučitelnosti principů montessori pedagogiky s myšlenkami fašismu musela Marie opustit Španělsko, ve kterém v té době žila. Maria a Mario odcestovali do Londýna a odtud do Amsterodamu, který se stal na čas jejich domovem. V Larenu poblíž Amsterdamu otevřela další výcvikové středisko s modelovou školou.

 • 1940

  Maria se svým synem přijali pozvání šířit montessori metodu v Indii, kam v roce 1939 na několik měsíců odjeli. V následujícím roce vstoupila Itálie do druhé světové války na stranu Německa a britská koloniální vláda začala Marii a Maria coby italské občany považovat za své nepřátele. Maria pobývala v domácím vězení a její syn byl převezen do internačního tábora, odkud byl propuštěn až při příležitosti Mariiných 70. narozenin jako gesto respektu k ní.

 • 1946

  Marii a Mariovi se nakonec podařilo opustit Indii až po skončení války. Poté se vrátili do Evropy, aby obnovili svou práci. V roce 1949 byla Maria poprvé nominována na Nobelovu cenu míru, následovaly další dvě nominace v roce 1950 a 1951.

 • 1952

  Maria zemřela v Holandsku a je pohřbena v městečku Noordwijk aan Zee nedaleko Amsterdamu.





Principy montessori pedagogiky

Respekt dítěte

K sobě samému, k ostatním a ke svému prostředí jsou základními principy montessori pedagogiky. Každý den přináší mnoho příležitostí k budování komunity ve třídě, kde podporujeme respekt k ostatním a schopnost vyjádřit své vlastní myšlenky a emoce.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je pomáhat dítěti vlastními silami a svým tempem získávat nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.

Děti samy vědí, co potřebují

Ačkoliv se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, je pouze ono samo schopno nejlépe rozpoznat, které podněty potřebuje integrovat do svého jednání, jakým způsobem a kdy.

Učení všemi smysly

Děti se chtějí všeho dotýkat, všechno ohmatat a chtějí předměty používat. Chtějí zkoumat, získávat nové informace a napodobovat činnost dospělých. To jim pomáhá pochopit svět a rozvíjí to jejich myšlení a řeč.

Správná chvíle

Děti při svém vývoj prochází etapami, kdy jsou vnímavé na různé podněty. Naším úkolem je rozpoznat tato období a pomoci dítěti využít tento čas co nejlépe k získání určitých dovedností.

Svobodná volba práce

Dítě má možnost samo ovlivňovat to, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho. Svobodná volba má však také svá omezení, protože svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Jsou to „dvě strany jedné mince“. Během činnosti děti poznávají své možnosti, ale také své hranice – aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, času a hranice, které kladou rodiče a učitelé. Svoboda výběru aktivit v rámci jasných a srozumitelných pravidel dává dítěti potřebný čas a prostor k uspokojení jeho zvídavosti a k tvůrčímu sebevyjádření.

Trojročí

V montessori trojročích spolu do jedné třídy chodí vždy děti ze tří po sobě jdoucích ročníků, děti tak mají příležitost zažít různé role. Ti nejmenší více pozorují a snaží se napodobit starší kamarády, kteří jsou jim vzorem. Ti starší, zkušenější, zase rádi poradí, pomohou s tím, co je pro jiné kamarády zatím příliš obtížné; sami pracují na složitějších úkolech a zároveň ukazují svou práci mladším dětem.