Online podpora pro rodiče slouží jako zdroj nápadů a doplnění všech praktických aktivit, které s dětmi doma dělají, a jako prostředek k udržování kontaktu s učiteli a kamarády před tím, než se budeme moci opět setkat v našich třídách. 

Kromě pravidelných informací a videí ze tříd jsou učitelé připraveni zodpovídat dotazy rodičů a pomáhají s řešením výchovných i vzdělávacích potíží či nejistot. S individuálním poradenstvím jsou k dispozici paní logopedky a paní psycholožka.

V běžných dnech se ve školce snažíme děti co nejvíce zapojit do reálných činností, při kterých využijí pokud možno všechny smysly, vždy je důležité propojení s pohybem, využití hrubé i jemné motoriky a zapojení koordinace a rovnováhy. Protože předškolní věk není ideální pro online aktivity, doporučujeme rodičům i v době, kdy je školka zavřená, zapojovat děti co nejvíce do všech praktických činností, s jejichž výběrem naši učitelé rádi poradí.

Sledujte také naše Facebookové stránky, kde najdete doporučení našich učitelů.

Také Americká Montessori společnost (The American Montessori Society) poskytuje v této době rodičům i učitelům podporu. Ta je zaměřena na děti od veku  2.5 roku až po zkušenější čtenáře ve věku 6let a starší. Více informací ke stažení v AJ zde

AMS má další užitečné tipy pro rodiče, jak přenést Montessori domů

Duhovka školka