tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O nás

O nás

o_nas.png

Mezinárodní česko-anglická montessori Mateřská škola Duhovka (založena 2008) nabízí výukový a vzdělávací program pro děti ve věku od 1,5 do 6 let. Školka Duhovka je členem AMS (American Montessori Society) a je součástí uceleného česko-anglického montessori vzdělávacího systému Duhovka pro děti a mládež od 1,5 roku do 19 let.

V našich třídách se dětem společně věnují anglicky i česky hovořící montessori pedagogové. Děti se tak s cizím jazykem setkávají a osvojují si ho v reálných a přirozených situacích. Ve školce Duhovka vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Školka Duhovka nabízí exkluzivní a moderní zázemí vybavené nejlepšími výukovými montessori pomůckami a materiály, které propojují tělo a mysl a pomáhají dětem učit se prostřednictvím zcela nenucené činnosti. Při výuce, v níž převládá učení skrze proces pozorování, manipulace s pomůckami, individuální i skupinová práce, jsou zapojovány všechny smysly. Dítě vstřebává informace vlastním tempem a bez tlaku. Dostatečný počet montessori pedagogů na počet dětí ve třídách umožňuje individuální a laskavou péči s respektem k rozvoji jedinečné individuality, osobní síly a sebekázně každého dítěte. 

 

Jak to všechno začalo?

Stejně jako většina rodičů jsme strávili nějaký čas vybíráním mateřské školy pro našeho tříletého syna. Přestože jsme pro něj nakonec místo ve státní mateřské škole získali, rozhodli jsme se této možnosti nevyužít. Ujasnili jsme si, že chceme pro naše dítě něco trochu jiného. Pro nás je klíčové, JAK učitelé s dětmi pracují, a především JAKÝMI osobnostmi a vzory pro děti jsou. Ostatně věříme, že i my jako rodiče máme na děti výrazně větší vliv prostřednictvím toho, co skutečně děláme, jak se k dětem chováme a jaké hodnoty žijeme, než jen tím, co říkáme.

Líbila se nám představa školky, kde se setkají děti více národností, a kde budou učitelé mluvit více jazyky. Líbí se nám metafora, že děti jsou v předškolním věku jako houba, která nasákne vše, s čím se setká a ponechá si z toho to, co pro svůj další přirozený rozvoj potřebuje.

A tak jsme se rozhlíželi i po alternativách ve formě soukromých školek. Zjistili jsme, že většina soukromých školek v Praze je postavena především na výuce v angličtině. Nicméně my i naše děti žijeme v Čechách, a čím dříve se naše děti naučí mluvit správně česky, tím dříve a více do hloubky se budou moci věnovat dalším jazykům a činnostem. Proto říkáme angličtině ANO, ale ANO říkáme i češtině, kterou v Duhovce velmi intenzivně rozvíjíme.

Ivana & Tomáš Janečkovi
zakladatelé

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png