tr
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímání dětí do jeslí


Do našich jesliček na Praze 6 přijímáme i v průběhu školního roku, kontaktujte nás.

Zašlete nám nezávaznou přihlášku. Přihláška ke stažení zde.

Po zaslání přihlášky Vás budeme kontaktovat a domluvíme si první schůzku, určenou pro rodiče bez dětí. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se nabídka zařízení shoduje s představami rodičů. Budete mít možnost, pokud to dovolí denní rozvrh, setkat se s učiteli, nahlédnout do tříd a seznámit se s prostředím třídy a zahrady. Na této schůzce si zástupci Duhovky s rodiči popovídají o filosofii Montessori pedagogiky a seznámí je s hodnotami Duhovky a možnostmi dalšího vzdělávání v rámci jejího vzdělávacího systému.  

Po této první schůzce rodičům zašleme náhled smlouvy a dokumenty k vyplnění. Zároveň  jsou pozváni na schůzku k podpisu dokumentů.

Před podpisem smlouvy je nutné doložit Evidenční list dítěte s potvrzením od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do zařízení. DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka jeslí na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.


V případě dotazů neváhejte kontaktovat kancelář školky.
 

Kontakt

Mateřská škola Duhovka, s.r.o.
Pevnostní, Praha 6
Tel.: +420 733 317 843
E-mail: [javascript protected email]

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png