tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Filozofie Duhovky

Co je Duhovka a její vize

Duhovka je česko-anglický montessori vzdělávací systém, který nabízí komplexní a propojené vzdělávání od předškolního věku až po dospělost (1,5 – 19 let). Školy (mateřská škola, základní škola, osmileté gymnázium) na sebe vnitřně navazují a umožňují tak dětem plynulý přesun z nižšího na vyšší stupeň.

Duhovka má také vlastní vzdělávací institut, který poskytuje prohlubující vzdělávání učitelům, rodičům a dalším zájemcům o montessori pedagogiku.

vize_duhovky_cz.jpg
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png