tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Program pro batolata

Co je program pro batolata?

Program Toddler je 3,5 hodinový dopolední program pro batolata bez rodičů ve věku 1,5  - 3 roky v česko – anglickém montessori prostředí. 

Jak potvrdily moderní výzkumy, první tři roky života jsou nejdůležitější pro to, aby se vybudoval stabilní základ, ze kterého dítě může růst až do naplnění svého potenciálu.

Vytváříme prostředí, ve kterém podporujeme batolata v jejich uznaných senzitivních obdobích, přičemž se zaměřujeme na tři hlavní křivky učení:

  • Osvojování jazyka
  • Zdokonalování pohybu 
  • Zapojení se do dodržování řádu.

V prvních třech letech je tělesný, citový, sociální a kognitivní vývoj, kterým dítě prochází, extrémně intenzivní. V 18 měsících dítě již obstojně chodí (a běhá), vyrůstá nebo už vyrostlo z plen, osvojilo si mateřštinu a používá ji, a má obrovskou touhu dělat to, co dělají dospělí a učit se o tom, jak všechno ve světě funguje. V druhém roce života se bleskovou rychlostí rozvíjejí jazykové oblasti v mozku a dítě zažívá jazykový „výbuch“. Ve stejnou dobu probíhá myelinizace nervů, což způsobuje přesnější tělesnou koordinaci a mozkovou funkci vyššího řádu – sebeuvědomování. Všechny důkazy poukazují na to, jak je prospěšné děti vystavovat co nejvíce rozmanitosti a možnosti vše si vyzkoušet, aby zdokonalily každou dovednost, kterou si osvojí. Toto je čas, kdy vzít dítě z domova každý den na chvíli do vrstevnického prostředí.  

Činnosti pro batolata v rámci montessori třídy lze rozdělit do následujících oblastí:

  • Praktický život (umět se postarat se o sebe, o ostatní a o komunitu)
  • Smyslové činnosti
  • Jazykové dovednosti
  • Umění a ruční práce
  • Hudba a rytmus
  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • Zdvořilost, laskavost a sociální dovednosti 

Naším nejdůležitějším cílem je podpořit u batolete nezávislost a provázanost, podpořit jej, aby si našlo svoji vlastní cestu a zdokonalovalo sebe sama. Naším mottem je známý montessori citát: „Nikdy nedělej pro dítě, co je schopné pro sebe udělat samo.“

Třída je vedena zkušenými učiteli:
Hlavní učitel: Glynis Hull - Rochelle
Asistent učitele: Vendula Krylová

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png