tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Naše služby

logopedie_2.png

Logopedie

V každé třídě našich školek probíhá 1x týdně během dopoledních hodin logopedie. V práci s dětmi naše paní logopedky hravou a zábavnou formou procvičují komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti, přirozenou cestou rozvíjejí slovní zásobu a trénují obratnost mluvidel a správné dechové návyky. Dále s dětmi rozvíjejí zrakové a sluchové percepce. Součástí logopedických lekcí je i procvičování koordinace zraku a pohybu ruky, grafomotoriky, rozvoj koncentrace pozornosti, postřehu a logického myšlení. Logopedická práce probíhá ve skupinkách i individuálně a u předškolních dětí zahrnuje mimo jiné i přípravu na vstup do základní školy.


Naše logopedky

Praha 6 - Hanspaulka
Mgr. Michaela Truhlářová

Praha 1 - Malá Strana
Mgr. Ester Lochmanová

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png