Pro rodiče nejmenších dětí

Pro rodiče nejmenších dětí

Představte si, co všechno se děti naučí, než se poprvé postaví na vlastní nohy. Na začátku svět poznávají z bezpečné náruče svých rodičů. Později si začnou uvědomovat samy sebe a získávají sebedůvěru a samostatnost. Postupně se učí poznávat svět všemi smysly, respektovat ostatní děti a své okolí a uvědomovat si své potřeby.

Program zveřejníme na začátku školního roku 2023/24.