tr
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Batolata Pevnostní (1,5 - 3 roky)

Základní informace o programu jesle

Program jesle pro děti ve věku od 1,5 roku do 3 let nabízí česko-anglickou výuku a probíhá v krásném připraveném prostředí v Praze 6 Střešovicích. Koncepce jesliček je navržena tak, aby odpovídala vývojovým potřebám dětí v této věkové skupině.

Jak potvrzuje moderní výzkum, první tři roky života jsou nesmírně důležité pro vytvoření pevného základu, aby dítě mohlo vyrůst a naplno rozvinout svůj potenciál. Vytváříme pro batolata prostředí jesliček, které je jim během senzitivních období oporou, zaměřené na tři významné oblasti a jejich rozvoj:

  • osvojování jazyka

  • koordinace a zdokonalování pohybu

  • smysl pro řád a pořádek

Fyzický, emoční, sociální a kognitivní vývoj, kterým dítě prochází, je v prvních třech letech intenzivní. Ve věku 18 měsíců umí dítě už dobře chodit (a běhat), vyrůstá či již vyrostlo z plenek, osvojuje si základy rodného jazyka a učí se ho používat, velmi touží dělat to, co dělají dospělí, a učit se, jak funguje vše kolem něj.

Ve věku 2 let se jazyková centra mozku rozvíjejí rychlostí blesku a nastává obrovský rozvoj řeči; ve stejném období vývoj myelinizace nervových vláken vede k přesnější koordinaci pohybů a vývoj vyšších mozkových funkcí k uvědomování si sebe sama. Všechny důkazy poukazují na to, jak je přínosné vystavovat děti velké rozmanitosti a zkušenosti, aby dokázaly zdokonalit každou dovednost, kterou se naučí. To je ten pravý čas přivést dítě z domácího prostředí každý den na chvilku mezi vrstevníky.

Pro děti jsou připraveny prezentace, jednotlivě nebo v malých skupinách, týkající se všech oblastí našeho učebního plánu. Každý předmět je postupně představen a připraven k samostatnému procvičování.

Patří sem:

  • Praktický život (samostatnost, péče o ostatní, vztahy v komunitě)

  • Smyslové aktivity

  • Jazykové dovednosti

  • Umění a řemesla

  • Hudba/rytmus

  • Vývoj jemné a hrubé motoriky

  • Zdvořilost a slušné chování, sociální dovednosti

Ve třídě batolat podporujeme rozvoj nezávislosti a porozumění ve vzájemných vztazích a jsme jim oporou na cestě, na které si osvojí své schopnosti, jistotu a důvěru v sebe sama

Naším mottem je citát Marie Montessori  „Nikdy nedělejte za dítě to, co může zvládnout samo“.
 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png