resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí do Mateřské školy Duhovka na školní rok 2017/18


Vážení a milí rodiče,

přinášíme vám bližší informace o přijímacím řízení v mateřské škole Duhovka.


Informace platné pro školní rok 2017/2018 jsou následující:

Rádi bychom vám sdělili, že od listopadu 2016 až konce dubna 2017 lze nezávazně přihlašovat děti do MŠ Duhovka. Zápis pak proběhne ve dnech 2. a 3. května 2017 od 8:30 do 13:00 v pobočce v ul. Kozlovská 9 v kanceláři školky. Nejpozději do 14 dnů od zápisu pak dostanete písemné Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ.


Jak celý přijímací proces probíhá krok za krokem

 1. V období mezi 1. listopadem 2016 a 28. dubnem 2017 mohou rodiče do školky poslat vyplněnou nezávaznou přihlášku (ke stažení na této stránce dole). Po jejím obdržení ji ředitelka MŠ opatří pořadovým číslem, které bude jedním z kritérií pro přijetí dítěte.

 2. Dalším kritériem je pak absolvování osobní schůzky s ředitelkou nebo zástupkyní školky, ke které budou rodiče vyzváni. Jejím cílem je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školky shoduje s představami rodičů. V Duhovce tak budou mít rodiče možnost, pokud to dovolí denní rozvrh, setkat se nejen s jejími pedagogy, ale i nahlédnout do tříd. Zároveň se detailněji seznámí s prostředím školky a jejím zázemím. Na této schůzce si zástupci školky s rodiči popovídají o filosofii Montessori pedagogiky a seznámí je s hodnotami Duhovky a možnostmi vzdělávání v rámci jejího vzdělávacího systému. Na schůzce také rodiče obdrží příručku, vzorový roční kalendář MŠ, a další informace o MŠ, které považujeme za důležité a rodiče si je mohou doma v klidu pročíst.

 3. Po absolvování schůzky obdrží rodiče e-mailem náhled smlouvy k případným komentářům.

 4. Ve dnech 2. a 3. května 2017 pak proběhne v pobočce v ul. Kozlovská 9 zápis k předškolnímu vzdělávání, a to v kanceláři školky. Během něho rodiče podepíší závaznou Žádost o přijetí dítěte do MŠ. S sebou si, prosím, přineste občanský průkaz, případně pas, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a evidenční list s potvrzením od pediatra o řádném očkování.  MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

         Do 14 kalendářních dnů pak rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ. Rozhodnutí o přijetí si pak rodiče vyzvednou osobně buď na pobočce v ul. Kozlovská 9 nebo v ul. Cihelná 2, a to oproti podpisu smlouvy. V té se zákonní zástupci dítěte zavazují k uhrazení nevratné platby ve výši jednoho měsíčního školného na měsíc září.


Rádi bychom vám současně sdělili, že pokud počet přijatých žádostí převýší počet volných míst ve školce, budou při výběrovém řízení posuzována následující kritéria:

 1. pořadí přijaté Přihlášky

 2. děti s pokročilou znalostí anglického nebo jiného cizího jazyka

 3. děti, jejichž sourozenci již navštěvují Mateřskou školu Duhovka, nebo navštěvují jiné vzdělávací zařízení Duhovka Group (Základní škola Duhovka, Gymnázium Duhovka)

 4. věk dětí v tomto pořadí: přednost mají tříleté, následně čtyř a pětileté děti, pak děti mladší tří let, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádří své potřeby, což zástupci MŠ odpozorují při návštěvě dítěte školky, která je podmínkou pro přijetí. Děti mladší tří let přijímáme ve dvou vlnách: v září a říjnu během roku pak v lednu.


Nejpozději v den nástupu pak rodiče požádáme o odevzdání vyplněných následujících dokumentů:

 • Seznam oprávněných osob k vyzvedávání dítěte
 • Souhlas rodiče/zákonného zástupce dítěte s pořízením a použitím obrazových a zvukových záznamů dítěte
 • Údaje o dítěti

Pokud to kapacita školky dovolí, děti mohou být do MŠ přijaté kdykoli v průběhu školního roku. To platí i k docházce pro školní rok 2016/17.

 

Přihláška ke stažení zde.


V případě zájmu nebo případných dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 

Kontakt

Pobočka Kozlovská 9, Praha 6
Tel.: +420 733 317 843
E-mail: [javascript protected email]

Pobočka Cihelná 2, Praha 1
Tel: +420 733 700 478
E-mail: [javascript protected email]

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png