resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Naše služby

Kroužky platné pro školní rok 2016/2017

Školka Praha 6, Kozlovská 9

Den

Čas

Kroužek

Lektor

Pondělí

14.30

Flétna začátečníci

Hana Melcrová

 

15.15

Hudba a tanec

Hana Melcrová

 

15.15

Lego Academy (5-6)

Christelle Bennemeer

Úterý

15.15

Judo

Dominika Pobudová

Středa

14.30

Flétna pokročilí

Hana Melcrová

 

15.15

Hudba a tanec

Hana Melcrová

 

15.15

Tvořivé dílny

Mike Burgess

Čtvrtek

15.15

Keramika

Magdalena Monhartová

  15:15 Jóga - AJ Klára Burgess

Pátek

15.15

Jóga - AJ

Klára Burgess

 

Školka Praha 1, Cihelná 2

Den

Čas

Kroužek

Lektor

Pondělí

15.00

Výtvarná tvorba

Marcela Pušová

Úterý

15.00

Jóga

Klára Burgess

Středa

15.00

Keramika

Magdalena Monhartová

Čtvrtek

15.00

Hudba a tanec

Barbora Rakušanová

Pátek

15.00

Drama

Anna Klimešová

 

 

Keramika

Děti volně tvoří z hlíny vlastní kompozice, vykrajují vykrajovátky zvířátek, autíček či jiných tvarů, lepí hliněné obrázky, zdobí je razítky, vpichy a nejrůznějšími nástroji, které mají k dispozici. Většinou pracují podle své fantazie, je to jejich čas, který je respektován. Lektorka jen lehce vstupuje do tvorby svými nápady, přitom sleduje výtvarné pokroky a zvyšující se obratnost prstů dětských ručiček. Vypálené hliněné výrobky jsou následně dětmi vymalovány různými barvami podle jejich vlastního výběru. Vznikají tak nádherná díla, která jsou pak ozdobou výtvarné výstavy všech dětí z Duhovky v Písecké bráně.

Jóga

Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Děti získávají pevnější a zdravější tělo, které se učí lépe vnímat. Jóga kultivuje respekt k sobě i svému okolí, učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Cviky jsou propojeny s dětskou představivostí a podpořeny hudbou, písničkami, říkadly a obrázky. Děti „cestují“ po celém světě, objevují nové planety, stávají se zvířátky, kouzelníky a vílami. Kromě správného osvojení jógových pozic rozvíjí přirozenou schopnost sebevyjádření skrze harmonický pohyb. 

Hudba a tanec - Kozlovská

Děti zpívají dětské písně v kombinaci s hravým vysvětlením textu. Pomocí her se učí hudebním znalostem, jako je tempo, dynamika či notové názvosloví (nota, posuvka, hudební klíč atd.) Součástí hodin jsou také rytmické hry. Děti hrají na jednoduché rytmické nástroje s oporou o dětské písničky a říkanky.

Judo

Baby judo se především hravou formou snaží v dětech probudit přirozený vztah ke sportu. Náplní kroužku je všeobecná příprava, při níž si děti osvojují základní pohybové dovednosti. Cestou k úspěšné džudistické průpravě nejmenších dětí jsou jednoduchá gymnastická cvičení, základní judistické techniky, umění spolupracovat s kamarády a schopnost naslouchat pokynům trenéra. To vše s respektem k tradiční džudistické etiketě. http://www.judoprodeti.cz/ms-duhovka

Flétna

Děti se naučí správně dýchat, správně držet nástroj a tvořit tón. Hravě se také naučí jména not a k nim flétnové hmaty. Budeme hrát jednoduché dětské písničky s oporou o text písně a hudební doprovod. Hra na flétnu je velmi prospěšná také pro děti s dýchacími potížemi.

Drama - Cihelná

Hlavní náplní kroužku budou tvořivé hry a cvičení, které děti seznámí se základními principy divadla. Hry a cvičení budou zaměřené na rozvoj hlasu, uvědomění si vlastního těla, rytmus a představivost.  V rámci kroužku budeme přirozenou, hravou a zábavnou cestou rozvíjet tvořivost, fantazii, improvizaci a schopnost spolupráce ve skupině či s partnerem. Pokusíme se překonat případný strach a trému z veřejného vystupování. Divadelní kroužek zakončíme drobným představením či ukázkovou hodinou pro rodiče.

Lego

V kroužku LEGO Education, ve kterém děti budou rozvíjet své znalosti o Zemi, vesmíru, a také o matematice. Pomocí speciálních sad LEGO Education pracují také na těch nejdůležitějších dovednostech v životě, jako je komunikace a kreativita, s výraznou podporou sociálních a emočních schopností. Získají zkušenosti s řešením problémů, vyvinou schopnost soustředit se a být trpěliví. Děti začnou také prozkoumávat oblasti, jako jsou věda, matematika, technologie a design. K tomu dostanou prostor pracovat nejen na svých technických ale také vyjadřovacích schopnostech, zapojí své kreativní myšlení a budou pracovat na schopnosti řešení problémů, týmové práce a spolupráce. Program je veden vyškoleným lektorem LEGO Education ze vzdělávacího centra Kiddům.

Tvořivé dílny

Činnost založená na kreativních, konstruktivních a nápomocných způsobech, jak používáme ruce. V každé hodině se zaměříme na kombinaci projektů umění, zahradničení, stavění a údržby.  Děti budou mít příležitost naučit se dovednosti jako: používání ručního nářadí, obrábění dřeva a kamene, používání recyklovaných a přírodních materiálů novým způsobem, zahradničení a opravování věcí. Cílem činnosti je sdílet Mikovy vášně a dovednosti a objevovat způsoby, jak naše ruce mohou vylepšit, vyjádřit, kultivovat a přinést radost do světa kolem nás. Kroužek je veden v anglickém jazyce.

Tanec a hudba - Cihelná

Lekce jsou plné tance, hudby, vnímání těla, pohybu a hry s fantazií. Pohyb vyrůstá na základě spojení hry s tělem a představivostí, přesným uchopením a vcítěním se do představy. Tělo poznáváme jako hudební nástroj, jehož mechaniku nejprve potřebujeme pochopit, procvičit stejně jako se cvičí stupnice na klavíru, vytáhnout a vyladit jako struny na houslích nebo violoncellu, prodýchat a zahřát jako flétnu nebo hoboj, zaposlouchat se do okolních nástrojů a společně pak zahrát písničku o čem si jen budeme přát. O moři.. O lese.. O ptácích.. O vzdálených krajích.. O duze. Za pomoci živého hudebního doprovodu oživujeme s dětmi dávno zapomenuté písničky, hry, tance a lidové tradice. Propojujeme zpěv s pohybem, tradici s uměním dnešního světa.

Výtvarná tvorba

Na lekcích se děti seznámí s klasickými a i netradičními výtvarnými technikami s použitím papíru, textilu, drátu, plastu atd. Hodiny jsou spojené s minidramatem, s cílem rozvinout představivost dětí a zapojit co nejvíce smyslů pro plnější prožitek daného tématu. Cílem výuky je budovat zdravé sebevědomí, fantazii a schopnost vidět v předmětech a materiálech výtvarné objekty. Je zaměřená i na ekologické zpracování odpadového materiálu, kterému dáme nový život.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png